موضوعات = زراعت-تولید گیاهان زراعی
بررسی اثر سطوح مختلف کود فسفر و بیولوژیک بر پارامتر‌های فتوسنتزی و‍‍‍‍‍ عملکرد دانه گیاه ماش (.Vigna radiata L)

دوره 16، شماره 1، تیر 1402، صفحه 1-23

10.22069/ejcp.2023.15925.2185

فهیمه رضاپوریان قهفرخی؛ سرالله گالشی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی


تعیین خلأ عملکرد تولیدی سویا در منطقه علی‌آباد کتول با استفاده از آنالیز مقایسه کارکرد و خط مرزی

دوره 16، شماره 1، تیر 1402، صفحه 25-41

10.22069/ejcp.2023.17284.2282

مجتبی سوخته سرایی؛ محمدرضا داداشی؛ ابوالفضل فرجی؛ افشین سلطانی


تغییرات رشد و عملکرد دانه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت ‌تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و کاربرد برگی اتانول

دوره 16، شماره 1، تیر 1402، صفحه 135-152

10.22069/ejcp.2023.20469.2526

رضا احمدی شریف؛ حمیدرضا ذاکرین؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف‏زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی


بهبود عملکرد کمی و کیفی کلزا با استفاده از باکتری Pseudomonas fluorescens به همراه کود شیمیایی فسفره

دوره 16، شماره 1، تیر 1402، صفحه 153-176

10.22069/ejcp.2023.20606.2533

مژگان صادقی؛ محسن موحدی دهنوی؛ علیرضا یدوی؛ هوشنگ فرجی


اثر عناصر ریزمغذی نانو و تنظیم کننده رشد بر کیفیت دانه گندم در شرایط کم آبیاری

دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 85-100

10.22069/ejcp.2023.19985.2487

امیر فریدنیا؛ فرزاد پاک نژاد؛ مهدی صادقی شعاع؛ محمد نبی ایلکایی؛ فیاض آقایاری


اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره‏ای در پیشوا-ورامین

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 137-156

10.22069/ejcp.2019.16045.2199

علی عرب حسینی؛ غلامعباس اکبری؛ الیاس سلطانی؛ مصطفی نجفی؛ علی اسدی الموتی


عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 47-62

10.22069/ejcp.2019.12955.2006

محسن آزادبخت؛ فرهاد طبرسا؛ محمد واحدی ترشیزی؛ محمد حسین قربانی؛ زهیر الدرویش


تأثیر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 27-40

10.22069/ejcp.2019.14308.2087

نعمت اله صداقت؛ عباس بیابانی؛ حسین صبوری؛ مرتضی نصیری؛ الهیار فلاح


اثر تاریخ کاشت و مدیریت تغذیه آلی، شیمیایی، و نانو ریزمغذی بر عملکرد نخود

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 55-70

10.22069/ejcp.2019.15025.2127

مریم محمدزاده آلقو؛ محسن جان محمدی؛ ناصر صباغ نیا


اثر خاک‌پوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در خاک شور

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 43-59

10.22069/ejcp.2019.14410.2092

فاطمه خدایی؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ امین لطفی جلال آبادی؛ احمد کوچک زاده


مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 19-33

10.22069/ejcp.2018.9998.1785

امیر حجارپور؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حبیب الله کشیری؛ امیر آینه بند؛ محمد ناظری


مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 15-38

10.22069/ejcp.2018.10931.1857

شاهین شاهسونی؛ خدیجه سوری عبدالله زاده؛ حمید عباسدخت؛ علی عباسپور؛ مهدی رحیمی


تجمع و تخصیص تسهیم فسفر و ماده‌خشک تحت تأثیر مقدار فسفر کودی و مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس در گندم و جو

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 39-58

10.22069/ejcp.2018.11660.1896

تکتم خسرویان؛ ابراهیم زینلی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ رضا قربانی نصرآباد؛ مجید عالیمقام


تاثیر اسید فولیک بر عملکرد و برخی از پارامترهای کیفی گندم

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 149-158

10.22069/ejcp.2018.12761.1997

عزت اله اسفندیاری؛ عادل جوادی


تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 159-172

10.22069/ejcp.2018.12988.2010

همت اله پیردشتی؛ نیلوفر آقایی پور؛ محسن زواره؛ حسین اسدی؛ محمد علی بهمنیار