پرسش‌های متداول

چگونه در سامانه ثبت نام کرده و مقالات خود را ارسال کنیم؟

راهنمای ثبت نام و ارسال مقالات خود را می توانید از بخش «راهنمای نویسندگان» دریافت کنید.

سیاست دسترسی به مقالات در فصلنامه تولید گیاهان زراعی چیست؟

دسترسی افراد، بدون بهره گیری از ماشین برای دانلود گسترده، به مقالات فصلنامه تولید گیاهان زراعی و رایگان است. البته هیچ فرد یا موسسه ای اجازۀ بهره برداری تجاری از این اطلاعات و مقالات را ندارد.

نحوه ارسال مقاله به نشریه تولید گیاهان زراعی چگونه است؟

ارسال مقاله به نشریه تولید گیاهان زراعی  تنها از طریق سامانه الکترونیکی این نشریه به آدرس https://ejcp.gau.ac.ir امکان پذیر می باشد.

شرایط لازم برای آماده سازی و تدوین نهایی مقالات جهت ارسال به نشریه تولید گیاهان زراعی چیست؟

جهت آماده سازی مقاله و تدوین نهایی آن برای ارسال به نشریه، لطفا به «راهنمای نویسندگان» مراجعه کنید. رعایت تمام نکات و شیوه نامه های مندرج در این راهنما ضروری است.

فرآیند بررسی مقالات ارسال شده به فصلنامه تولید گیاهان زراعی چگونه است؟

برای آگاهی از فرآیند بررسی مقالات در فصلنامه، لطفاً از بخش اطلاعات نشریه به قسمت «فرایند پذیرش مقالات» مراجعه کنید.

نشریهتولید گیاهان زراعی مقالات را به چه زبان هایی مورد بررسی و پذیرش قرار خواهد داد؟

نشریه تولید گیاهان زراعی آمادگی پذیرش مقالات علمی به زبان های فارسی و انگلیسی را دارد. مقالات به زبان انگلیسی پس از تجمیع در یک شماره مجزا به چاپ خواهند رسید.

نویسنده/نویسندگان مقالات چه اصول اخلاقی ای را باید مد نظر داشته باشند؟

تمام نویسندگان مقالات باید اصول اخلاقی انتشار آثار علمی را مد نظر داشته و مراعات نمایند. نشریه تولید گیاهان زراعی به طور جدی بر رعایت اصول اخلاقی انتشار آثار علمی تاکید دارد و تمام نویسندگان موظفند پیش از ارسال آثار خود از طریق بخش «اطلاعات نشریه»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله» در دوفصلنامه حقوق بشر را مطالعه و تماما رعایت فرمایند.

در صورت نقض اصول اخلاقی انتشار آثار علمی از سوی نویسندگان چه اتفاقی صورت خواهد گرفت؟

در صورت بروز و اثبات رفتاری خلاف و ناقض اصول اخلاقی انتشار آثار علمی، مقاله مورد نظر از گردش کار نشریه خارج شده، سپس نویسنده/نویسندگان آن در لیست سیاه نشریه تولید گیاهان زراعی  قرار خواهند گرفت و از آن پس هیچ مقاله ای از آنها پذیرفته نخواهد شد. همچنین این موارد به موسسات متبوع نویسنده/نویسندگان اعلام خواهد شد.

در صورت بروز سرقت علمی، درتولید گیاهان زراعی چه رفتاری خواهد داشت؟

با توجه به حساسیت فراوان نشریه تولید گیاهان زراعی به سرقت/انتحال علمی، درصورت بروز و اثبات این امر شدیدترین برخوردها با متخلف صورت خواهد گرفت. در این راستا، مقاله از گردش کار حذف شده، نویندگان در لیست سیاه قرار خواهند گرفت، موسسه متبوع در جریان گذاشته خواهد شد و در صورت چاپ مقاله (اثبات سرقت و انتحال علمی پس از چاپ مقاله)، در شماره بعدی متن توضیحی ای در ابتدای نشریه منتشر خواهد شد و متن مقاله مذکور از سامانه های الکترونیکی و آرشیوهای دیجیتالی نشریه حذف خواهد شد.

چه مولفه هایی در بررسی و پذیرش مقاله درنشریه تولید گیاهان زراعی موثر خواهد بود؟

آثاری که منطبق با محورهای نشریه تولید گیاهان زراعی باشند و دارای ساختار پژوهشی منسجم و دربردارنده و منعکس کننده پژوهش و تحقیق علمی باشند، از بخت بیشتری برای پذیرش و انتشار برخوردار خواهند بود. آثاری که صرفا به بیان سطحی مسئله پرداخته باشند و یا تنها به بیان اطلاعات، ترجمه اسناد، تکرار مکررات و... بدون دقت نظر و بررسی و نقد مبادرت کرده باشند، شانس چندانی برای پذیرش در این نشریه نخواهند داشت. علاوه بر رعایت ساختار علمی مقاله، نوآوری مقاله و میزان اعتبار یافته‏ ها، معتبر بودن روش ها و فنون و اعتبار ارجاعات و منابع از اصلی ترین نکات موثر در پذیرش مقالات در نشریه تولید گیاهان زراعی است.

چه کسی مسئول ارسال و پیگیری امور مربوط به مقاله است؟

نویسنده مسئول مقاله باید عهده دار ارسال مقاله و همچنین موظف به رفع ایرادات و درخواست های بعدی نشریه است. ایشان می بایست مسئولیت تمام امور را بر عهده گرفته و پیگیر روند بررسی مقاله باشند.

آیا تکمیل و امضای فرم تعهدنامه ارسال مقالات ضروری است؟

تکمیل فرم تعهدنامه ارسال مقالات به نشریه تولید گیاهان زراعی از سوی نویسنده مقاله ضروری است و همچنین امضای این فرم از سوی تمام نویسندگان موثر در نگارش مقالات الزامی است. نویسنده مسئول مقاله مکلف است تا متن مذکور را آماده و به امضای تمام نویسندگان مقاله برساند. این فرم تعهد نامه پس از موافقت نشریه برای چاپ مقاله، باید برای دفتر نشریه تولید گیاهان زراعی ارسال شود.

آیا انتخاب و یا پیشنهاد داوران در هنگام ارسال مقاله از طریق سامانه تولید گیاهان زراعی الزامی است؟

خیر. الزامی برای این کار وجود ندارد. اما انتخاب و یا پیشنهاد داور مناسب و بی طرف در این مرحله می تواند باعث تسریع روند بررسی مقالات گردد.

نشریه تولید گیاهان زراعی در کدام پایگاه های ملی و بین المللی نمایه می شود؟

برای آگاهی از پایگاهی های داخلی و بین المللی نمایه کننده نشریه از طریق بخش «اطلاعات نشریه» به قسمت «پایگاه های نمایه کننده» مراجعه کنید.

در صورت فراموش کردن رمز عبور چه باید کرد؟

گزینه «ورود به سامانه» را در منوی بالای صفحه انتخاب کنید و سپس گزینه «رمز عبور را فراموش کرده ام!» را انتخاب کنید. در صورتی که ورود به سامانه دچار مشکل شد جهت دریافت رمز عبور جدید با مدیر اجرایی نشریه مکاتبه نمایید.