کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6093

علیرضا توکلی؛ مهران مهدوی مقدم؛ حمیدرضا سالمی


تغییرات رشد و عملکرد دانه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت ‌تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و کاربرد برگی اتانول

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 135-152

10.22069/ejcp.2023.20469.2526

رضا احمدی شریف؛ حمیدرضا ذاکرین؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی


تاثیر قارچ مایکوریزا و باکتری حل کننده فسفر بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه‌ی لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 39-60

10.22069/ejcp.2023.19247.2438

رقیه تنهایی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی؛ سمیه رفیعی؛ محمد حمیدیان


اثر محلول‌پاشی براسینولید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و زراعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 31-48

10.22069/ejcp.2021.18084.2339

مرضیه قاسمی؛ شاهرخ جهان بین؛ حجت اله لطیف منش؛ هوشنگ فرجی؛ امین میرشکاری


اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 77-101

10.22069/ejcp.2018.11536.1886

سعید باقری کیا؛ محمدهادی پهلوانی؛ احد یامچی؛ خلیل زینلی نژاد؛ علی مصطفایی


بررسی امکان تولید علوفه در دو توده کوشیا (Kochia scoparia L.) با کاهش مصرف آب در شرایط شور

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-19

10.22069/ejcp.2017.10053.1791

جعفر نباتی؛ علی معصومی؛ محمد کافی؛ محمد زارع مهرجردی


تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 169-190

10.22069/ejcp.2017.8847.1689

سمیه سهیلی موحد؛ محمدعلی اسماعیلی؛ فرهاد جباری؛ سرور خرم دل؛ عقیل فولادی


اثر محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر محتوای پروتئین، عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گلرنگ تحت تنش کم‌آبیاری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 69-87

10.22069/ejcp.2016.2957

صفیه عرب؛ مهدی برادران فیروز آبادی؛ حمیدرضا اصغری؛ احمد غلامی؛ مهدی رحیمی


تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده

دوره 7، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 77-96

مهدی براانی دستجردی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی


استفاده از شاخص‌های تحمل تنش برای ارزیابی تحمل اکوتیپ‌های Aegilops triuncialis به خشکی انتهایی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 79-93

زهرا تقی‌پور؛ رسول اصغری ذکریا؛ ناصر زارع؛ پریسا شیخ‌زاده مصدق


ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت

دوره 6، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 55-75

مهدی غیاثی اسکویی؛ حسن فرح بخش؛ حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد


تأثیر تنش خشکی ملایم آخر فصل رشد بر ویژگی‌های زراعی ارقام گندم

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 117-134

اکبر قندی؛ امیرهوشنگ جلالی


اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 125-148

میرزاحسین رشنو؛ زین‌العابدین طهماسبی‌سروستانی؛ حسین حیدری‌شریف‌آباد؛ سیدعلی‌محمد مدرس‌ثانوی؛ رضا توکل‌افشاری