کلیدواژه‌ها = گندم
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد مخلوط غلات مختلف به تنش آبی در شرایط اکولوژیکی گرم و خشک

دوره 15، شماره 2، تیر 1401، صفحه 35-52

10.22069/ejcp.2022.19232.2435

مینا شفیعی؛ علی بهپوری؛ احسان بیژن زاده؛ مریم میردورقی


تأثیر مدیریت‌های مختلف زراعی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم

دوره 14، شماره 4، دی 1400، صفحه 47-61

10.22069/ejcp.2022.18935.2414

سکینه کمایی؛ اسفندیار فاتح؛ هادی ویسی


برآورد محتوی رنگدانه‌های برگ گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 85-106

10.22069/ejcp.2022.18879.2407

مریم سلطانیان؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ علی تدین؛ مژگان عباسی


تاثیر شرایط متفاوت آبی بر میزان وارثت‌پذیری و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های گندم.

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 111-134

10.22069/ejcp.2021.18421.2365

زهرا کریمی دستگردی؛ شهرام محمدی؛ سعدالله هوشمند؛ محمد ربیعی


مدل سازی پتانسیل عملکرد و خلاء عملکرد گندم آبی در ایران

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 35-52

10.22069/ejcp.2019.15436.2150

محبوبه زاهد؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی؛ اسکندر زند؛ سید مجید عالیمقام


ارزیابی تحمل به شوری نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان، با استفاده از برخی شاخص های تحمل به تنش

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 35-49

10.22069/ejcp.2018.11952.1917

علیرضا عسکری کلستانی؛ سیده ساناز رمضان پور؛ اعظم برزویی؛ حسن سلطانلو؛ سعید نواب پور


برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 45-60

10.22069/ejcp.2017.10596.1835

سید علیرضا موحدی نائینی؛ مرضیه خوراشاهی؛ مهدی حسینی؛ کامبیز مشایخی


تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 1-18

10.22069/ejcp.2016.3112

فاطمه خیرآبادی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ الیاس سلطانی؛ علی نهبندانی


ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 127-144

10.22069/ejcp.2016.2960

یونس محمدنژاد؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر؛ عباسعلی نوری نیا


خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز

دوره 7، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 135-156

محمد زمان نکاحی؛ افشین سلطانی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ ناصر باقرانی


بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم

دوره 7، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 25-44

ماهرخ شربتخواری؛ سراله گالشی؛ زهرا سادات شبر؛ افشین سلطانی؛ بابک ناخدا


ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در منطقه گرگان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 19-32

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی