کلیدواژه‌ها = پرولین
بهبود سطح تحمل شوری گیاه جو (Hordeum vulgare) از طریق دورگ گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6094

اسد معصومی اصل؛ رضا امیری فهلیانی؛ حسن پاک نیت


تاثیر قارچ مایکوریزا و باکتری حل کننده فسفر بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه‌ی لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 39-60

10.22069/ejcp.2023.19247.2438

رقیه تنهایی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی؛ سمیه رفیعی؛ محمد حمیدیان


کمی‌سازی اثر همزیستی با قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma longibrachiatum بر برخی صفات رشدی و فیزیولوژیک کلزا تحت تنش سرب

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 139-156

10.22069/ejcp.2019.16511.2229

مهرانوش امامیان طبرستانی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ فردین صادق زاده


تاثیر اکسین، سیتوکینین و الگوی کاشت بر عملکرد دانه و شاخص‌های تحمل به شوری ذرت

دوره 9، شماره 3، مهر 1395، صفحه 191-209

10.22069/ejcp.2016.9613.1747

داوود دوانی؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر دزفولی