بهبود سطح تحمل شوری گیاه جو (Hordeum vulgare) از طریق دورگ گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه یاسوج

2 هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

به منظور بهبود سطح تحمل شوری گیاه جو از طریق دورگ گیری، دو رقم جو بهاره بنام های ریحان (حساس) و افضل (متحمل) و دورگ حاصل از آنها، در سه سطح شوری (0، 10 و 20 دسی زیمنس بر متر) و در گلخانه، به‌صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار کاشته شدند. میزان پرولین، فعالیت کمّی آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز، میزان سدیم، پتاسیم و نسبت سدیم به پتاسیم و بالعکس، برای کلیه تیمارها اندازه‌گیری شدند. میزان سدیم، میزان پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم، هتروزیس والد برتر و آنزیم کاتالاز، هتروزیس برپایه میانگین والدین نشان داد. برای نسبت سدیم به پتاسیم، پرولین و پراکسیداز هیچ نوع هتروزیسی مشاهده نشد. در پایان، سطح شوری سوم مناسب ترین سطح برای بررسی وضعیت هتروزیس گیاهان حاصل از تلاقی بین ارقام حساس و متحمل بود. با توجه به هتروزیس های مشاهده شده امید می‌رود بتوان از طریق تلاقی‌های هدفمند در جهت اصلاح برای بهبود تحمل شوری گیاهان قدم برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of salinity tolerance of barley (Hordeum vulgare) by hybridization

نویسندگان [English]

  • asad masoumi asl 1
  • reza amiri-fahliani 1
  • hasan pakniyat 2
چکیده [English]

In order to improve the salinity tolerance of barley plant through hybridization, two spring barley cultivars namely Reyhan (susceptible) and Afzal (tolerant) and their F1 hybrid were planted at three salinity levels (0, 10 and 20 dsm-1) in greenhouse under a Factorial experiment with randomized complete block design with three replications. Proline content, quantitative activity of proxidase and catalase enzymes, sodium, potassium and sodium to potassium ratio and vice versa were measured for all of the treatments. Heterobeltiosis (superior heterosis) was observed for sodium content, potassium content and potassium to sodium ratio, and for catalase enzyme there was an average of parents-based heterosis. For sodium to potassium ratio, proline and proxidase no heterosis was detected. Ultimately, the third salinity level was the most desirable level for heterosis status assessment of hybrid plants derived from the crossing between the susceptible and resistant cultivars. Given the observed heterosis, it is expected that the improvement of plants for salinity tolerance is possible through targeted crosses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity
  • Proline
  • Proxidase
  • catalase
  • Sodium