دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-172 
مطالعه‌ی اثر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر صفات رویشی و ترکیبات دارویی گیاه سرخارگل (Echinaceae purpurea L.)

صفحه 135-150

10.22069/ejcp.2021.18539.2372

سعید محمودان؛ عباس بیابانی؛ داود حبیبی؛ عبداللطیف قلیزاده؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری