دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-140 
اثر متقابل روش‌ کشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک لاین‌های جدید بادام زمینی در گیلان

صفحه 51-64

10.22069/ejcp.2021.17811.2312

معرفت مصطفوی راد؛ امین نوبهار؛ مهران غلامی؛ ابوطالب رهبر ضیابری؛ حبیب جهانساز؛ ابراهیم اکبرزاده؛ شایگان ادیبی