دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-198 
ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های نخود دسی (Cicer arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد

صفحه 121-136

10.22069/ejcp.2020.16281.2212

جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ الهه برومند رضا زاده؛ سید جلال آذری؛ محمد محمدی


اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره‌وری آب در برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 157-170

10.22069/ejcp.2020.16513.2231

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی


اثر رقم و علف‌کش‏های پیش‏کاشت و پس‎رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود فرنگی

صفحه 187-198

10.22069/ejcp.2020.16665.2241

علی اصغر میری؛ زینب اورسجی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ علی نخزری مقدم