دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-203 
بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل سلمه و تاج‌خروس در مزارع سیب‌زمینی

صفحه 19-37

محمدتقی آل ابراهیم؛ محمدحسن راشد محصل؛ استیو ویل‌کاکسون؛ محمد علی باغستانی؛ رضا قربانی؛ مصطفی سراجچی


بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز

صفحه 61-75

علی قنبری؛ ابراهیم کازرونی‌منفرد؛ محمدتقی آل‌ابراهیم؛ سجاد میجانی؛ مهدی افشاری؛ جواد شباهنگ


ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها

صفحه 77-96

عبدالله جوانمرد؛ عادل دباغ‌ محمدی‌نسب؛ عزیز جوانشیر؛ محمد مقدم؛ حسین جانمحمدی


اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله

صفحه 125-148

میرزاحسین رشنو؛ زین‌العابدین طهماسبی‌سروستانی؛ حسین حیدری‌شریف‌آباد؛ سیدعلی‌محمد مدرس‌ثانوی؛ رضا توکل‌افشاری


اولویت‏بندی عوامل ایجادکننده خلاء عملکرد گندم در منطقه گرگان

صفحه 171-189

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی؛ محبوبه کاظمی‌کرگهی