موضوعات = کشاورزی پایدار
تاثیر مصرف کودهای گاوی، کمپوست محلی و فسفره روی برخی خصوصیات رشدی و عملکردی گندم

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 61-78

10.22069/ejcp.2023.20036.2499

مهدی رضایی؛ مجید جامی الاحمدی؛ سهراب محمودی؛ محمدحسن سیاری


تأثیرسرفکتانت و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا(رقم DPX)در شرایط تنش رطوبتی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 17-32

10.22069/ejcp.2019.12716.1994

سید علیرضا موحدی نائینی؛ فریبا سالاری؛ مهدی حسینی؛ ابراهیم زینلی


تاثیر برخی جدایه‎های باکتریایی در جذب و انتقال پتاسیم گیاه ذرت

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 61-75

10.22069/ejcp.2019.14442.2095

مهدیه لیلاسی مرند؛ محمدرضا ساریخانی


برآورد اقتصادی تاثیر کود پتاسیم و زئولیت کلینوپتیلولیت برای تولید گندم

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 45-60

10.22069/ejcp.2017.10596.1835

سید علیرضا موحدی نائینی؛ مرضیه خوراشاهی؛ مهدی حسینی؛ کامبیز مشایخی


مقایسه دو معادله نیتروژن بحرانی در تخمین شاخص تغذیه نیتروژن گیاه ذرت برای منطقه پاکدشت

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 87-100

10.22069/ejcp.2017.11107.1866

آرش رنجبر؛ علی رحیمی خوب؛ مریم وراوی پور؛ حامد ابراهیمیان طالشی


مقایسه عملکرد گندم در سامانه‌های زراعی تحت مدیریت رایج و پیشرفته با استفاده از GIS

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 178-198

10.22069/ejcp.2017.8224.1619

سعید محمودان؛ بهنام کامکار؛ امید عبدی؛ ناصر باقرانی


اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 149-167

10.22069/ejcp.2017.8213.1618

مهدی کی دشتی؛ مهدی خجسته پور؛ باقر عمادی؛ امین نیکخواه


تاثیرتیمارهای پیش‌کاشت و میزان نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کمی ذرت سیلویی هیبرید سینگل کراس 704

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 103-120

10.22069/ejcp.2017.10508.1823

امیرصالح بغدادی؛ مهیار بالازاده؛ علی کاشانی؛ فرید گل زردی


بررسی اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه سیب‌زمینی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 221-233

10.22069/ejcp.2017.2255.

ایمان عمارلو؛ کامبیز مشایخی؛ محمد خادم پیر


ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 3، مهر 1395، صفحه 22-43

10.22069/ejcp.2016.9236.1720

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ لیلا جعفری