دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-235 
گزینش لاین‌های جو لخت با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده‌آل (SIIG) در مناطق اهواز و داراب

صفحه 161-181

10.22069/ejcp.2022.19690.2468

علی براتی؛ حسن زالی؛ اکبر مرزوقیان؛ فریبا نقی پور؛ علی رضا پورابوقداره؛ علیرضا عسکری کلستانی


بررسی اثر تاریخ و تراکم کاشت بر گیاه کینوا در شرایط شور و دیم

صفحه 219-235

10.22069/ejcp.2022.19996.2489

عبدالرزاق اعتباری؛ سراله گالشی؛ امین آناقلی؛ بنیامین ترابی