دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-228 
اثر تغییر اقلیم بر صفات فنولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط دیم و آبی در شهرستان گنبد

صفحه 57-72

10.22069/ejcp.2022.19074.2423

علی راحمی کاریزکی؛ کوروش ثنائی؛ علی نخ زری مقدم؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ سارا پیردهقان؛ لیلا حبیبیان


ارزیابی عوامل مدیریتی مؤثر بر خلأ عملکرد سویا در استان مازندران با روش تحلیل مقایسه کارکرد (CPA)

صفحه 73-100

10.22069/ejcp.2022.19128.2427

فائزه محمدی کشکا؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ همت‌اله پیردشتی؛ علی متولی؛ مهدی نادی


تجزیه ژنتیکی و تحلیل گرافیکی تلاقی های دای آلل گندم با استفاده از بای پلات

صفحه 163-186

10.22069/ejcp.2022.19427.2447

کاوه صادقی؛ محمدهادی پهلوانی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم؛ خلیل زینلی نژاد


تأثیر تاریخ کاشت و شوری بر پایداری زیستی سالیکورنیا (iranica Salicornia) در برابر تنش ریزگرد

صفحه 187-204

10.22069/ejcp.2022.19675.2465

سعیده عالی پور؛ الیاس سلطانی؛ ایرج اله دادی؛ مجید قربانی جاوید؛ غلامعباس اکبری