دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اسفند 1396 
کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ

صفحه 1-14

10.22069/ejcp.2018.9293.1724

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ حسن سعادتخواه؛ بتول مهدوی


مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک

صفحه 15-38

10.22069/ejcp.2018.10931.1857

شاهین شاهسونی؛ خدیجه سوری عبدالله زاده؛ حمید عباسدخت؛ علی عباسپور؛ مهدی رحیمی


تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات

صفحه 159-172

10.22069/ejcp.2018.12988.2010

همت اله پیردشتی؛ نیلوفر آقایی پور؛ محسن زواره؛ حسین اسدی؛ محمد علی بهمنیار