موضوعات = علفهای هرز
مدیریت علف‌های هرز در کشت مستقیم برنج (Oryza sativa L.)

دوره 16، شماره 4، دی 1402، صفحه 21-40

10.22069/ejcp.2024.20754.2546

فائزه زعفریان؛ حسین دهقانژاد؛ رحمت عباسی؛ مرتضی نورعلیزاده


واکنش دو تیپ رشدی لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) به مدیریت علف‌های هرز

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 201-220

10.22069/ejcp.2023.20736.2544

عیسی قاسمی آریمی؛ فائزه زعفریان؛ ساجده گل محمدزاده؛ رحمت عباسی


شناسایی بیوتیپهای Lolium rigidum gaudمقاوم به علفکش کلودینافوپ‌پروپارژیل در مزارع گندم استان گلستان

دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-18

10.22069/ejcp.2023.19760.2475

علی توسلی؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر؛ اسکندر زند؛ ماریا اسونا؛ رافائل دپرادو


بررسی کارایی علف کش کوییزالوفوپ پی اتیل در کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع بادام زمینی

دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 139-158

10.22069/ejcp.2023.20020.2493

سمیه تکاسی؛ پرویز شریفی زیوه؛ معصومه یونس آبادی؛ لیلا حبیبیان؛ قربان دیده باز مغانلو


تأثیر دُز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی) بر کنترل علف‌‌های هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L.)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 41-54

10.22069/ejcp.2019.14607.2102

رفعت حسنی نسب فرزانه؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ مهدی محب الدینی؛ الهام صمدی کلخوران


تاثیر برخی روغن‌ها بر بهبود کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در ذرت

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 91-107

10.22069/ejcp.2018.14042.2067

المیرا محمدوند؛ کیانوش مرادی؛ جعفر اصغری


تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 153-168

10.22069/ejcp.2018.13252.2027

امیرصالح بغدادی؛ علی کاشانی؛ فرید گل زردی؛ محمد نبی ایلکایی


تأثیر زمان غرقاب و کاربرد علف‌کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار

دوره 8، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-23

صبرینه فرزان؛ بیژن یعقوبی؛ جعفر اصغری؛ بابک ربیعی؛ المیرا محمدوند


تأثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف‌ هرز

دوره 8، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-18

هدی آبادیان؛ همت اله پیردشتی؛ مهرداد یارنیا؛ رحمت عباسی؛ فرهاد فرح وش


خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز

دوره 7، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 135-156

محمد زمان نکاحی؛ افشین سلطانی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ ناصر باقرانی


مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 187-214

حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سیدمحمدرضا احتشامی؛ بهنام کامکار


تأثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 101-116

عباس فروغی؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر


بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 61-75

علی قنبری؛ ابراهیم کازرونی‌منفرد؛ محمدتقی آل‌ابراهیم؛ سجاد میجانی؛ مهدی افشاری؛ جواد شباهنگ