کلیدواژه‌ها = برنج
ارزیابی کیفیت پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه در برخی از ارقام کمی و کیفی برنج (Oryza sativa L.)

دوره 15، شماره 3، مهر 1401، صفحه 21-39

10.22069/ejcp.2022.18658.2386

مهدی عارف راد؛ کاملیا کتالانی؛ قربانعلی نعمت زاده


تجزیه پایداری عملکرد دانه برخی از ژنوتیپ‌های برنج با روش‌های پارامتری و ناپارامتری تک‌متغیره

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 85-106

10.22069/ejcp.2021.17883.2315

پیمان شریفی؛ عبدالرحمان عرفانی؛ علی محدثی؛ ابوذر عباسیان؛ هاشم امین پناه؛ محمد محمد یوسفی؛ مهران سعیدی


اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره‌وری آب در برنج (Oryza sativa L.)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 157-170

10.22069/ejcp.2020.16513.2231

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی


تأثیر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 27-40

10.22069/ejcp.2019.14308.2087

نعمت اله صداقت؛ عباس بیابانی؛ حسین صبوری؛ مرتضی نصیری؛ الهیار فلاح


بررسی لاین‏ های برنج متحمل به تنش گرمای ایری با استفاده از روش‏ های آماری چندمتغیره

دوره 9، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 35-55

10.22069/ejcp.2016.3115

مریم رضازاده؛ زهرا خدا رحم پور؛ عبدالعلی گیلانی


ارزیابی تنوع ژنتیکی با استفاده از ویژگی‌های زراعی در ارقام مختلف برنج

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 181-198

10.22069/ejcp.2016.2963

مجتبی جهانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ قاسم محمدی نژاد


تأثیر زمان غرقاب و کاربرد علف‌کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار

دوره 8، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-23

صبرینه فرزان؛ بیژن یعقوبی؛ جعفر اصغری؛ بابک ربیعی؛ المیرا محمدوند


انتخاب ژنوتیپ های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیلان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 201-213

محمد ربیعی؛ مهدی رحیمی


ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت

دوره 6، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 55-75

مهدی غیاثی اسکویی؛ حسن فرح بخش؛ حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد


بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 167-184

کاوه لیموچی؛ عطااله سیادت؛ عبدالعلی گیلانی