دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-238 
برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم

صفحه 41-62

الیاس سلطانی؛ افشین سلطانی؛ نادر محمدی؛ بنیامین ترابی؛ ابراهیم زینلی


اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در تعدادی از ارقام چغندر‌قند (Beta vulgaris L.)

صفحه 63-76

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ فرزین پورامیر؛ امیر حسین سعیدنژاد؛ حمید رضا مهرآبادی