دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-224 
تأثیر زمان غرقاب و کاربرد علف‌کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار

صفحه 1-23

صبرینه فرزان؛ بیژن یعقوبی؛ جعفر اصغری؛ بابک ربیعی؛ المیرا محمدوند


واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان

صفحه 25-49

محمد تقی فیض بخش؛ بهنام کامکار؛ حسن مختاربور؛ محمد اسماعیل اسدی


بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه خوزستانی(Satureja khuzistanica Jamzad)

صفحه 87-103

احمد نوش کام؛ ناصر مجنون حسینی؛ جواد هادیان؛ محمد رضا جهانسوز؛ کاظم خاوازی؛ علی نظر صالح نیا؛ سمیرا هدایت پور


مطالعه تنوع ژنتیکی بنیه بذر برنج با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

صفحه 121-142

سالار منجم؛ ابراهیم زینلی؛ فرشید قادری فر؛ الیاس سلطانی؛ مریم حسینی چالشتری


پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی استان فارس با استفاده از مدل APSIM

صفحه 203-224

حامد عینی نرگسه؛ رضا دیهیم فرد؛ سعید صوفی زاده؛ مسعود حقیقت؛ امید نوری