کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعیین خلأ عملکرد تولیدی سویا در منطقه علی‌آباد کتول با استفاده از آنالیز مقایسه کارکرد و خط مرزی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 25-41

10.22069/ejcp.2023.17284.2282

مجتبی سوخته سرایی؛ محمدرضا داداشی؛ ابوالفضل فرجی؛ افشین سلطانی


برهمکنش نیتروژن و تراکم بوته بر رشد و عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa Willd.)

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 111-124

10.22069/ejcp.2020.17603.2296

راضیه کرمی؛ هوشنگ فرجی؛ محسن موحدی دهنوی؛ علیرضا خوشرو


تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 153-168

10.22069/ejcp.2018.13252.2027

امیرصالح بغدادی؛ علی کاشانی؛ فرید گل زردی؛ محمد نبی ایلکایی


تأثیر انواع کودهای نیتروژن‌دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهنده

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-10

10.22069/ejcp.2017.9341.1732

منوچهر حسین پور ثانی آبادی؛ حسین زاهدی؛ یونس شرقی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مهرداد مرادی قهدریجانی


تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ماده خشک و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف در سورگوم علوفه‌ای

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 185-202

مرضیه پورعزیزی؛ سیف‌اله فلاح؛ رامین ایرانی‌پور


مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 39-59

اسماعیل بخشنده؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ رحمن غدیریان