کلیدواژه‌ها = ذرت
تاثیر برخی جدایه‎های باکتریایی در جذب و انتقال پتاسیم گیاه ذرت

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 61-75

10.22069/ejcp.2019.14442.2095

مهدیه لیلاسی مرند؛ محمدرضا ساریخانی


مقایسه دو معادله نیتروژن بحرانی در تخمین شاخص تغذیه نیتروژن گیاه ذرت برای منطقه پاکدشت

دوره 10، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 87-100

10.22069/ejcp.2017.11107.1866

آرش رنجبر؛ علی رحیمی خوب؛ مریم وراوی پور؛ حامد ابراهیمیان طالشی


واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان

دوره 8، شماره 4، دی 1394، صفحه 25-49

محمد تقی فیض بخش؛ بهنام کامکار؛ حسن مختاربور؛ محمد اسماعیل اسدی