جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع ذرت دانه ای (شهرستان گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

2 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

چکیده

این مطالعه جهت بررسی انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع ذرت دانه­ای در شهرستان گرگان انجام گردید. داده­های مورد‌نیاز از سه روش کاشت مرسوم (کشت بهاره، کشت تابستانه در بقایای گندم و کشت تابستانه بدون بقایای گندم پس از آتش زدن بقایای گندم) از طریق پرسشنامه از کشاورزان تهیه شد. پس از آن داده­های مورد‌نیاز در سه بخش مصرف سوخت، سوخت مصرفی و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه­ای بر مبنای معادل دی­اکسید کربن محاسبه گردید. نتایج نشان داد که میزان انرژی ورودی در کشت بهاره، کشت تابستانه در بقایای گندم و کشت تابستانه بدون بقایای گندم به‌ترتیب برابر 5/26367، 2/37845 و 2/27783 مگاژول در هکتار بود. در هر سه روش کشت بیشترین مصرف انرژی ورودی مربوط به کود نیتروژن و سوخت برای عملیات زراعی بود همچنین کمترین پتانسیل گرمایش جهانی از کشت بهاره به میزان 2349 کیلوگرم معادل CO2 در هکتار به‌دست آمد. بنابراین کشت بهاره ذرت دانه­ای دارای اثرات زیست محیطی کمتری است. با توجه به نتایج به­دست آمده استفاده از هیبریدهای پرمحصول، مدیریت بقایای گندم و کود نیتروژن در کشت ذرت جهت بالا بردن بهره­وری انرژی و کاهش اثرات زیست محیطی مصرف نهاده‌ها الزامی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

energy flow and global warming potential GWP of Corn farm (Gorgan city).

نویسندگان [English]

  • mohamad feyzbakhsh 1
  • A. Soltani 2
1 Agricultural and natural research center of Golestan province
2
چکیده [English]

The aim of this study was investigation the energy flow and global warming potential (GWP) of corn farm in Gorgan city. For this purpose, data were collected from three conventional planting methods (spring planting, summer planting in wheat residue and summer planting without wheat residue) by using a face-to-face questionnaire performed with farmers in summer 2012. After the required data in three parts, fuel consumption, energy consumption and global warming potential on the basis of the CO2. The results revealed that total energy consumption amount in spring panting, summer planting in wheat residue and summer planting without wheat residue was 26355.7, 28395.4 and 27783.2 MJha-1, respectively. The highest share of total input energy was recorded for nitrogen fertilizer and diesel fuel in all planting methods.The least GWP was obtained from spring planting with 2349kg Equivalent to Co2. So spring planting had less environmental effects. According to the results use of high yielding hybrids, residue management and nitrogen fertilizer is essential for increase energy efficiency and reducing Environmental effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Global warming potential
  • corn
  • Wheat residue