موضوعات = اکولوژی گیاهان زراعی
اثر ازتوباکتر بر فتوسنتز و تولید زیست‌توده گیاهان شیرین‌بیان (. Glycyrrhiza glabra L) حاصل از بذر و ریزوم در شرایط کاهش کوددهی نیتروژن

دوره 16، شماره 4، دی 1402، صفحه 113-132

10.22069/ejcp.2024.21480.2587

محبوبه عبدالحسین پور؛ مرضیه بشارتی‌فر؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ قاسم محمدی نژاد؛ جلال قنبری


ارزیابی هزینه چرخه حیات و انرژی بوم‌نظام‌های تولید سویا در استان مازندران

دوره 16، شماره 4، دی 1402، صفحه 169-198

10.22069/ejcp.2024.21649.2598

فائزه محمدی کشکا؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ همت اله پیردشتی؛ هما حسین‌زاده بندبافها


تاثیر قارچ مایکوریزا و باکتری حل کننده فسفر بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه‌ی لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 39-60

10.22069/ejcp.2023.19247.2438

رقیه تنهایی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی؛ سمیه رفیعی؛ محمد حمیدیان


فراتحلیل اثر حاصلخیزکننده‌های خاک بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی: از دیرباز تاکنون

دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 183-204

10.22069/ejcp.2023.20086.2502

سرور خرم دل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمود مختاری؛ هدا لطیفی


ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 103-118

10.22069/ejcp.2019.9954.1780

رامین عرفانیان سلیم؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ بهنام کامکار


بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 157-177

10.22069/ejcp.2018.9097.1713

نصیبه رضوان طلب؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ رضا دیلم صالحی


ارزیابی تناسب اقلیمی کشاورزی الگوی کشت زمستانه سیب زمینی(Solanum tuberosum) در استان کرمان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 95-113

10.22069/ejcp.2017.10370.1812

جواد طایی؛ وهب میرباقری؛ ایرج امیری؛ ذبیح اله اعظمی


واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان

دوره 8، شماره 4، دی 1394، صفحه 25-49

محمد تقی فیض بخش؛ بهنام کامکار؛ حسن مختاربور؛ محمد اسماعیل اسدی


اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط آب و هوایی استان گلستان

دوره 8، شماره 4، دی 1394، صفحه 67-86

محمد علی درّی؛ بهنام کامکار؛ مهناز اقدسی؛ الهه کمشی کمر