موضوعات = علفهای هرز
تعداد مقالات: 19
1. تأثیر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در شرایط دیم و آبی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 157-170

حسین نصرآبادی؛ محمد آرمین؛ حمید مروی


3. تأثیر دُز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی) بر کنترل علف‌‌های هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L.)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 41-54

رفعت حسنی نسب فرزانه؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ مهدی محب الدینی؛ الهام صمدی کلخوران


5. تاثیر برخی روغن‌ها بر بهبود کارایی علف‌کش نیکوسولفورون در ذرت

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 91-107

المیرا محمدوند؛ کیانوش مرادی؛ جعفر اصغری


6. تأثیر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ حاصلخیزی خاک بر پویایی ﺟﻤﻌﯿﺖ علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 153-168

امیرصالح بغدادی؛ علی کاشانی؛ فرید گل زردی؛ محمد نبی ایلکایی


7. ارزیابی توانایی رقابت چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L) با علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) با استفاده از مدل‌های تجربی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 29-43

محبوبه بصیری؛ سید محسن موسوی نیک؛ آسیه سیاه مرگویی؛ سید کاظم صباغ


8. تاثیر چند عامل زراعی بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز سویا

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 127-139

حمید صالحیان؛ رمضان پیروی


9. بررسی تلفیق روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 177-189

زینب اورسجی؛ احمد نظامی؛ کبری اروجی؛ المیرا محمدوند؛ آسیه سیاهمرگویی


10. تاثیر تناوب های مختلف زراعی بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 111-126

حمید صالحیان؛ محمد جمشیدی


12. تأثیر زمان غرقاب و کاربرد علف‌کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزار

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-23

صبرینه فرزان؛ بیژن یعقوبی؛ جعفر اصغری؛ بابک ربیعی؛ المیرا محمدوند


14. تأثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف‌ هرز

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-18

هدی آبادیان؛ همت اله پیردشتی؛ مهرداد یارنیا؛ رحمت عباسی؛ فرهاد فرح وش


15. خلا عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی و علفهای هرز در گندم: مطالعه موردی استان گلستان- بندر گز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 135-156

محمد زمان نکاحی؛ افشین سلطانی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ ناصر باقرانی


16. مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 187-214

حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سیدمحمدرضا احتشامی؛ بهنام کامکار


17. تأثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 101-116

عباس فروغی؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر


19. بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-75

علی قنبری؛ ابراهیم کازرونی‌منفرد؛ محمدتقی آل‌ابراهیم؛ سجاد میجانی؛ مهدی افشاری؛ جواد شباهنگ