به سایت مجله تولید گیاهان زراعی خوش آمدید.

 

بدین وسیله به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می رساند پس از بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، نویسندگان محترم می بایست برای هر مقاله مبلغ 800000 ریال (هشتاد هزارتومان) به حساب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واریز نمایند. همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ، مبلغ 1200000 ریال (یکصد و بیست هزارتومان) و برای گزارش کوتاه  800000 ریال ( هشتاد هزار تومان دیگر) برای تامین بخشی از هزینه های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد. شماره حساب واریزی: 3150062380 بانک تجارت شعبه دانشگاه منابع طبیعی (کد 31500) به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

توجه فرمایید وجوه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

 

اساتید و پژوهشگران گرامی

به اطلاع می رساند که بر اساس آخرین ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1394، مجله تولید گیاهان زراعی ضریب تأثیر 0/132 و کیفیت Q1 را دریافت نموده است. این موفقیت را به جامعه علمی کشور تبریک می گوییم.

 به اطلاع می­رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 02/02/1398 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری از این تاریخ نشریه تولید گیاهان زراعی از نرم ­افزار مشابه­ یاب استفاده می­ نماید.

 

 

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-186 

2. تأثیرسرفکتانت و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا(رقم DPX)در شرایط تنش رطوبتی

صفحه 17-32

سید علیرضا موحدی نائینی؛ فریبا سالاری؛ مهدی حسینی؛ ابراهیم زینلی


3. ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان

صفحه 33-56

عباس فروغی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ قربانعلی رسام


8. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی

صفحه 123-136

محمد مهدی ملک؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ علی نخ زری مقدم


9. اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره‏ای در پیشوا-ورامین

صفحه 137-156

علی عرب حسینی؛ غلامعباس اکبری؛ الیاس سلطانی؛ مصطفی نجفی؛ علی اسدی الموتی


11. تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف

صفحه 171-186

فرشید قادری فر؛ میترا طلوع حافظیان اول؛ حمیدرضا صادقی پور؛ اسیه سیامرگویی؛ فاطمه فدایی؛ بنیامین ترابی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2008-739X
شاپا الکترونیکی
2008-7403

بانک ها و نمایه نامه ها