دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-168 
مقایسه علف‌کش فنوکساپروپ پی‌اتیل + متری‌بوزین با برخی علف‌کش‌های متداول در مزارع گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 145-168

10.22069/ejcp.2024.22331.2624

ابراهیم ممنوعی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ پیمان ثابتی؛ دلاور بهروزی؛ مهدی مین باش معینی؛ مهدی مجاب