نویسنده = جاوید قرخلو
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کارایی گیاهان پوششی و نحوه از بین بردن آنها بر جمعیت علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت (رقم سینگل کراس 444)

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 31-50

10.22069/ejcp.2020.16609.2238

منصور آق پور؛ آسیه سیاهمرگویی؛ ابراهیم زینلی؛ جاوید قرخلو؛ حسین کاظمی


3. تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-49

ابوالفضل درخشان؛ جاوید قرخلو قرخلو؛ ناصر باقرانی


4. تأثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کنجد در گرگان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 101-116

عباس فروغی؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر