موضوعات = تکنولوژی بذر
تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 171-186

10.22069/ejcp.2019.16404.2222

فرشید قادری فر؛ میترا طلوع حافظیان اول؛ حمیدرضا صادقی پور؛ اسیه سیامرگویی؛ فاطمه فدایی؛ بنیامین ترابی


بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 33-50

10.22069/ejcp.2018.10651.1840

فرشید قادری فر؛ مرتضی گرزین؛ سید مجید عالیمقام


بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 89-108

10.22069/ejcp.2016.2958

زهرا رستگا ر؛ فرشید قادری فر؛ حمیدرضا صادقی پور؛ ابراهیم زینلی


مطالعه تنوع ژنتیکی بنیه بذر برنج با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 8، شماره 4، دی 1394، صفحه 121-142

سالار منجم؛ ابراهیم زینلی؛ فرشید قادری فر؛ الیاس سلطانی؛ مریم حسینی چالشتری


تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز بر کیفیت بذر لوبیا قرمز طی آزمون پیری تسریع شده

دوره 7، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 77-96

مهدی براانی دستجردی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی


کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب

دوره 6، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 117-135

مهین نوذری نژاد؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ الیاس سلطانی؛ بهنام کامکار


اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در ‏شرایط شوری ‏

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 145-164

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ عفت قوی عزم؛ میثم میری


ارزیابی برخی از عوامل مؤثر بر کارایی رایندیت در شکستن خواب ریزغده های سیب‏‏زمینی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 97-108

سالار منجم؛ احمد نوشکام؛ خالد سلیمی؛ عنایت رضوانی


اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 125-148

میرزاحسین رشنو؛ زین‌العابدین طهماسبی‌سروستانی؛ حسین حیدری‌شریف‌آباد؛ سیدعلی‌محمد مدرس‌ثانوی؛ رضا توکل‌افشاری