دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-137 
اثر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و عملکرد ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط شور

صفحه 1-14

10.22069/ejcp.2019.10549.1827

منصور سالکی؛ اصغر رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ عبدالرضا اخگر؛ امیر دادرسی


ارزیابی لاین های موتانت پیشرفته برنج (Oryza sativa L.) طارم محلی با استفاده از تجزیه علیت و عامل ها

صفحه 115-130

10.22069/ejcp.2019.12762.1998

غلامرضا چلوئی؛ غلامعلی رنجبر؛ نادعلی باباییان؛ نادعلی باقری؛ محمد زمان نوری دلاور