کلیدواژه‌ها = کود آلی
تعداد مقالات: 5
3. تأثیر قطع آبیاری و سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-112

10.22069/ejcp.2018.12308.1952

عیسی مقصودی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی