کلیدواژه‌ها = کنترل شیمیایی
بررسی کارایی علف کش کوییزالوفوپ پی اتیل در کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع بادام زمینی

دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 139-158

10.22069/ejcp.2023.20020.2493

سمیه تکاسی؛ پرویز شریفی زیوه؛ معصومه یونس آبادی؛ لیلا حبیبیان؛ قربان دیده باز مغانلو


بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل سلمه و تاج‌خروس در مزارع سیب‌زمینی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 19-37

محمدتقی آل ابراهیم؛ محمدحسن راشد محصل؛ استیو ویل‌کاکسون؛ محمد علی باغستانی؛ رضا قربانی؛ مصطفی سراجچی