کلیدواژه‌ها = فسفر
تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ماده خشک و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف در سورگوم علوفه‌ای

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 185-202

مرضیه پورعزیزی؛ سیف‌اله فلاح؛ رامین ایرانی‌پور