کلیدواژه‌ها = سیب‌زمینی
ارزیابی واحدهای گرمایی ژنوتیپ‌های سیب‌‌زمینی برای تعیین گروه‌های مختلف رسیدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6092

رمضان سرپرست؛ کامبیز مشایخی


بررسی اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه سیب‌زمینی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 221-233

10.22069/ejcp.2017.2255.

ایمان عمارلو؛ کامبیز مشایخی؛ محمد خادم پیر


بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل سلمه و تاج‌خروس در مزارع سیب‌زمینی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 19-37

محمدتقی آل ابراهیم؛ محمدحسن راشد محصل؛ استیو ویل‌کاکسون؛ محمد علی باغستانی؛ رضا قربانی؛ مصطفی سراجچی