نویسنده = معرفت مصطفوی راد
مقایسه عملکرد و عناصر غذایی پرمصرف در بذور 15 ژنوتیپ کلزای (Brassics napus L.) زمستانه در اثر کاربرد گوگرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6090

معرفت مصطفوی راد؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر قلاوند


تغییرات رشد و عملکرد دانه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت ‌تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و کاربرد برگی اتانول

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 135-152

10.22069/ejcp.2023.20469.2526

رضا احمدی شریف؛ حمیدرضا ذاکرین؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی


اثر متقابل روش‌ کشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک لاین‌های جدید بادام زمینی در گیلان

دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 51-64

10.22069/ejcp.2021.17811.2312

معرفت مصطفوی راد؛ امین نوبهار؛ مهران غلامی؛ ابوطالب رهبر ضیابری؛ حبیب جهانساز؛ ابراهیم اکبرزاده؛ شایگان ادیبی


واکنش عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام زمینی در کشت مخلوط با ذرت و کاربرد ترکیبی کودهای شیمیایی فسفره و زیستی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 69-86

10.22069/ejcp.2021.18533.2371

طاهره رضاپور کویشاهی؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف زاده؛ علی رضا ولد آبادی؛ اسماعیل حدیدی ماسوله


اثرات دو روش کشت بذری و نشایی بر رشد بادام زمینی (Arachis hypogea L.) تحت تاثیر فاصله ردیف کاشت در رشت

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 117-130

10.22069/ejcp.2020.18066.2336

معرفت مصطفوی راد؛ امین نوبهار؛ مهران غلامی؛ حبیب جهانساز؛ ابراهیم اکبرزاده؛ شایگان ادیبی


تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گیاه دارویی ریحان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 63-77

امین نوبهار؛ معرفت مصطفوی راد؛ محمد قاضی پیرکوهی