نویسنده = عباس بیابانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-116

10.22069/ejcp.2020.17953.2325

سید حسین حسینی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ علی نخزری مقدم؛ فاختک طلیعی


2. ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-56

10.22069/ejcp.2019.13113.2016

عباس فروغی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ قربانعلی رسام


3. تأثیر روش‌های آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 27-40

10.22069/ejcp.2019.14308.2087

نعمت اله صداقت؛ عباس بیابانی؛ حسین صبوری؛ مرتضی نصیری؛ الهیار فلاح