تعداد مقالات: 532
501. بررسی اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات کیفی گیاه سیب‌زمینی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 221-233

ایمان عمارلو؛ کامبیز مشایخی؛ محمد خادم پیر


503. مقایسه عملکرد گندم در سامانه‌های زراعی تحت مدیریت رایج و پیشرفته با استفاده از GIS

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 178-198

سعید محمودان؛ بهنام کامکار؛ امید عبدی؛ ناصر باقرانی


505. تأثیر ریزجانداران افزاینده رشد بر برخی صفات رویشی و عملکرد دانه برنج (Oryza sativa L.) در مقادیر مختلف کود پتاسیم

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 197-214

زهرا گیلانی؛ همت الله پیردشتی؛ اسماعیل بخشنده


510. چکیده انگلیسی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-26


511. چکیده

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-13


512. abstract

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-26


513. abstract

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-13


514. چکیده انگلیسی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-13