کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
تعداد مقالات: 5
2. تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 171-186

10.22069/ejcp.2019.16404.2222

فرشید قادری فر؛ میترا طلوع حافظیان اول؛ حمیدرضا صادقی پور؛ اسیه سیامرگویی؛ فاطمه فدایی؛ بنیامین ترابی


5. تاثیر سطوح تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 109-125

10.22069/ejcp.2016.2959

المیرا خیر اندیش؛ محسن رشدی؛ سعید یوسف زاده