کلیدواژه‌ها = قند محلول
پاسخ عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) به منابع نیتروژن در سطوح مختلف آبیاری

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 143-156

10.22069/ejcp.2018.11991.1921

مرضیه جلیل شش بهره؛ محسن موحدی دهنوی؛ بابک بحرینی نژاد؛ امین صالحی