کلیدواژه‌ها = صفات زراعی
اثرات دو روش کشت بذری و نشایی بر رشد بادام زمینی (Arachis hypogea L.) تحت تاثیر فاصله ردیف کاشت در رشت

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 117-130

10.22069/ejcp.2020.18066.2336

معرفت مصطفوی راد؛ امین نوبهار؛ مهران غلامی؛ حبیب جهانساز؛ ابراهیم اکبرزاده؛ شایگان ادیبی


اثر محلول پاشی ملاتونین و ویتامین های گروه ب بر شاخص های رشدی، پیری برگ و اجزای عملکرد سویا

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 173-190

10.22069/ejcp.2019.16549.2237

یوسف محمدی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ احمد غلامی؛ حسن مکاریان