نویسنده = بهنام کامکار
تعداد مقالات: 4
1. اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره‌وری آب در برنج (Oryza sativa L.)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 157-170

10.22069/ejcp.2020.16513.2231

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی


3. ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-118

10.22069/ejcp.2019.9954.1780

رامین عرفانیان سلیم؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ بهنام کامکار