تعداد مقالات: 532
426. تاثیر اکسین، سیتوکینین و الگوی کاشت بر عملکرد دانه و شاخص‌های تحمل به شوری ذرت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 191-209

داوود دوانی؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر دزفولی


428. تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 169-190

سمیه سهیلی موحد؛ محمدعلی اسماعیلی؛ فرهاد جباری؛ سرور خرم دل؛ عقیل فولادی


429. تاثیر چند عامل زراعی بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز سویا

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 127-139

حمید صالحیان؛ رمضان پیروی


430. پاسخ عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) به منابع نیتروژن در سطوح مختلف آبیاری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 143-156

مرضیه جلیل شش بهره؛ محسن موحدی دهنوی؛ بابک بحرینی نژاد؛ امین صالحی


431. تاثیر اسید فولیک بر عملکرد و برخی از پارامترهای کیفی گندم

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 149-158

عزت اله اسفندیاری؛ عادل جوادی


432. ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضوی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 141-152

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ فاطمه معلم


433. ارزیابی سری جایگزینی کشت مخلوط لوبیا تپاری (Phaseolus acutifolus) و دو رقم ارزن (Panicum miliaceum) بر برخی ویژگی‌های عملکرد کمی و کیفی علوفه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-167

سمیه بدخشان؛ مهدیه امیری نژاد؛ عنایت اله توحیدی نژاد؛ بهاره پارسامطلق


434. چکیده انگلیسی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-9


437. تأثیر طول دوره تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در شرایط دیم و آبی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 157-170

حسین نصرآبادی؛ محمد آرمین؛ حمید مروی


447. تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ماده خشک و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف در سورگوم علوفه‌ای

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 185-202

مرضیه پورعزیزی؛ سیف‌اله فلاح؛ رامین ایرانی‌پور


448. مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 187-214

حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سیدمحمدرضا احتشامی؛ بهنام کامکار


449. انتخاب ژنوتیپ های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیلان

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 201-213

محمد ربیعی؛ مهدی رحیمی