تأثیر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور پیر شده ماریتیغال (Silybum marianum)


عنوان مقاله [English]

Effect of seed priming by salicylic acid on the physiological and biochemical traits of aging milk thistle (Silybum marianum) seeds

نویسندگان [English]

  • G. Permon
  • A. Ebadi
  • S. Jahambakhsh
  • M. Davari