نویسنده = لیلا حبیبیان
بررسی کارایی علف کش کوییزالوفوپ پی اتیل در کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع بادام زمینی

دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 139-158

10.22069/ejcp.2023.20020.2493

سمیه تکاسی؛ پرویز شریفی زیوه؛ معصومه یونس آبادی؛ لیلا حبیبیان؛ قربان دیده باز مغانلو


اثر تغییر اقلیم بر صفات فنولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) تحت شرایط دیم و آبی در شهرستان گنبد

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 57-72

10.22069/ejcp.2022.19074.2423

علی راحمی کاریزکی؛ کوروش ثنائی؛ علی نخ زری مقدم؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ سارا پیردهقان؛ لیلا حبیبیان