دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1396 
1. کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ

صفحه 1-14

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ حسن سعادتخواه؛ بتول مهدوی


2. مطالعه برهمکنش گوگرد و روی بر عملکرد و اجرائ عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک

صفحه 15-38

شاهین شاهسونی؛ خدیجه سوری عبدالله زاده؛ حمید عباسدخت؛ علی عباسپور؛ مهدی رحیمی


3. تجمع و تخصیص تسهیم فسفر و ماده‌خشک تحت تأثیر مقدار فسفر کودی و مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس در گندم و جو

صفحه 39-58

تکتم خسرویان؛ ابراهیم زینلی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ رضا قربانی نصرآباد؛ مجید عالیمقام


11. تجزیه و تحلیل خلأ عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی‌های خاک در دشت فومنات

صفحه 159-172

همت اله پیردشتی؛ نیلوفر آقایی پور؛ محسن زواره؛ حسین اسدی؛ محمد علی بهمنیار