عملکرد و کیفیت الیاف پنبه در سیستم کاشت با فواصل ردیف خیلی‌کم و رایج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روش‏های مدیریتی بر عملکرد، رسیدگی و کیفیت الیاف پنبه مؤثر می‏باشد. تنظیم فواصل ردیف کاشت به‌عنوان یک روش مدیریتی در افزایش عملکرد پنبه می‏باشد. به‌طور معمول پنبه در فواصل ردیف بین 100-70 سانتی‏متر کشت می‏گردد. تولید پنبه در سیستم کاشت با فواصل ردیف خیلی‌کم به‌عنوان یک روش اقتصادی برای افزایش عملکرد و کاهش هزینه‏های تولید ارایه شده است. به این منظور آزمایش مزرعه‏ای برای ارزیابی اثرات سیستم‏های کاشت با فواصل ردیف خیلی‌کم (20 سانتی‏متر) و فواصل ردیف رایج (80 سانتی‏متر) بر بسته شدن تاج‌پوشش، عملکرد و کیفیت الیاف سه رقم پنبه (گلستان، ساحل و سپید) در گرگان صورت گرفت. نتایج نشان داد که بسته شدن تاج‌پوشش در فاصله ردیف کاشت 20 سانتی‏متر در حدود 36-18 روز زودتر از فاصله ردیف رایج رخ داد. عملکرد نیز در فاصله ردیف 20 سانتی‏متر بیش‌تر از فاصله ردیف 80 سانتی‏متر بود. علت افزایش عملکرد در فاصله ردیف 20 سانتی‏متر نسبت به فاصله ردیف 80 سانتی‏متر، در نتیجه افزایش تعداد قوزه در واحد سطح و افزایش دریافت تشعشع توسط تاج‌پوشش بود. از نظر کیفیت الیاف بین دو سیستم کاشت اختلافی مشاهده نشد. به‌طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که سیستم کاشت در فواصل ردیف خیلی‌کم می‏تواند به‌عنوان یک راهکار زراعی در افزایش عملکرد پنبه به کشاورزان توصیه شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Yield and fiber quality comparison of cotton planted in ultra narrow row and conventional row

چکیده [English]

Management practices can affect the yield, maturity, and fiber quality of cotton. One practice used to increase yield has been to adjust the spacing between cotton rows. Typically cotton is planted in row spaced 70-100 cm apart. Ultra narrow row cotton production has been proposed as an economical means to increase yields and reduce production costs. A field study was conducted to assess the effects of ultra narrow row (20 cm-UNR) and conventional row (80 cm-CR) production systems on canopy closure, yield, and fiber quality at three commercial cotton cultivars (Golestan, Sahel, and Sepid) at Gorgan in 2011. Results showed that cotton canopy closure more occurred rapidly in 20 cm rows compared to 80 cm rows (about 18 to 36 days earlier). Cotton in 20 cm rows was produced more yield than cotton in 80 cm rows. The yield increase in 20 cm rows was a result of increase in the number of boll production per unit area and increase radiation interception by canopy. No conclusive differences for fiber quality could be ascertained between in 20 cm and 80 cm rows. A higher yield in UNR compared to CR indicated that UNR system is an agronomic feasible option for farmers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton
  • Ultra narrow row
  • Plant density
  • Radiation