کمّی کردن واکنش سبزشدن گلرنگ نسبت به دما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 استادیار، گروه زراعت، دانشگاه ولی عصر رفسنجان


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • m a 1
  • b t 2
  • A r 2
  • A a 2