ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‏ای و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از آن در تولید گندم در گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پدیده تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است. هدف از این پژوهش بررسی انتشار گازهای گلخانه‏ای و پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) ناشی از آن در تولید گندم در گرگان بود. برای انجام این پژوهش ابتدا 6 مزرعه گندم در دو بخش شرقی و غربی گرگان انتخاب شدند. همه اعمال زراعی به 8 بخش تهیه زمین، کاشت، کوددهی، حفاظت گیاه، کنترل علف‌های هرز، آبیاری، برداشت و حمل و نقل به کارخانه برای تحویل محصول تفکیک شدند و اطلاعات مربوط به روش‏های تولیدی و مقادیر مختلف کاربرد نهاده‏ها (ورودی‏ها) برای 3 سال زراعی از 6 مزرعه گندم مورد بررسی و فهرست‏برداری قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) ناشی از تولید گندم بین 923-268 کیلوگرم معادل 2CO در هکتار متغیر بود که معادل 5/271-8/103 کیلوگرم معادل 2CO به‌ازای هر تن گندم بود. در بین فعالیت‌های مختلف زراعی، کود نیتروژن با میانگین 291 کیلوگرم معادل 2CO در هکتار بیش‌ترین مقدار را از نظر گرمایش جهانی به خود اختصاص داد. مصرف سوخت برای انجام عملیات زراعی نیز با میانگین 213 کیلوگرم معادل 2CO در هکتار در جایگاه بعدی قرار گرفت. مقایسه با سایر نقاط جهان نشان داد که تولید گندم در گرگان به تولید گازهای گلخانه‌ای زیادتر منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of greenhouse gas emission and global warming potential in wheat production in Gorgan, Iran

چکیده [English]

Global warming and global climatic changes have attracted many concerns. The objective of this research was to examine greenhouse gas emission and its resultant global warming potential (GWP) in wheat production in Gorgan, north-east of Iran. To do this, six wheat fields were selected and during three consecutive growing seasons, data were gathered on input and energy use in all production practices. The production practices were classified into eight categories, i.e. seed bed preparation, plant protection, weeds control, irrigation, harvesting and transportation for storage. Results showed that GWP for wheat production was between 268 and 923 kg equivalent CO2 per ha which was equal to 104 to 272 kg eq-CO2 per t wheat production. Among different production activities, nitrogen fertilizer with GWP of 291 kg eq-CO2 ha-1 had the greatest contribution. Using fuels in field operations with a GWP of 213 kg eq-CO2 ha-1 occupied the next position. Comparisons showed that wheat production in Gorgan results in more GWP than some other locations around the world.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse gas emission
  • Climate Change
  • Global Warming
  • Wheat