نویسنده = سیده ساناز رمضان پور
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تحمل به شوری نسل پنجم (M5) لاین های گندم نان، با استفاده از برخی شاخص های تحمل به تنش

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 35-49

10.22069/ejcp.2018.11952.1917

علیرضا عسکری کلستانی؛ سیده ساناز رمضان پور؛ اعظم برزویی؛ حسن سلطانلو؛ سعید نواب پور


2. بررسی برخی صفات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد و زودرسی در ارقام اصلاح شده کینوا (Chenopodium quinoa)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 153-169

سید ابراهیم سیفتی؛ سیده ساناز رمضان پور؛ حسن سلطانلو؛ معصومه صالحی؛ نیازعلی سپهوند