کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 48
اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6093

علیرضا توکلی؛ مهران مهدوی مقدم؛ حمیدرضا سالمی


اثر تاریخ کاشت و کاربرد کودهای دامی، شیمیایی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 37-56

10.22069/ejcp.2022.19086.2422

نسرین عباسی دهکردی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ افسانه بدل زاده


بررسی صفات عملکردی و ترکیب‏های اسانس سه جمعیت گیاه دارویی کاکوتی (Ziziphora tenuir L.) کشت شده در اصفهان

دوره 14، شماره 4، دی 1400، صفحه 141-155

10.22069/ejcp.2022.18570.2375

لیلی صفایی؛ مهردخت نجف پور نوایی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدی میرزا؛ داود امین آزرم


کمّی سازی روابط بین عملکرد دانه و تنوع زیستی گیاهی با متغییرهای اقلیمی و عوامل مدیریتی(مطالعه موردی: مزارع کلزای شهرستان گرگان)

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 65-84

10.22069/ejcp.2022.18807.2400

سحر جنتی عطایی؛ همت الله پیردشتی؛ حسین کاظمی؛ معصومه یونس آبادی؛ راضیه شاهی مریدی


اثر محلول‌پاشی براسینولید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و زراعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 31-48

10.22069/ejcp.2021.18084.2339

مرضیه قاسمی؛ شاهرخ جهان بین؛ حجت اله لطیف منش؛ هوشنگ فرجی؛ امین میرشکاری


تاثیر محلول‌پاشی برگی کود رویش نو بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی برنج رقم هاشمی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 15-26

10.22069/ejcp.2021.17227.2274

بهروز احسانی؛ علیرضا نبی پور؛ توفیق احمدی؛ امیر عباس موسوی


تجزیه پایداری عملکرد دانه برخی از ژنوتیپ‌های برنج با روش‌های پارامتری و ناپارامتری تک‌متغیره

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 85-106

10.22069/ejcp.2021.17883.2315

پیمان شریفی؛ عبدالرحمان عرفانی؛ علی محدثی؛ ابوذر عباسیان؛ هاشم امین پناه؛ محمد محمد یوسفی؛ مهران سعیدی


تنوع اکوتیپی منداب (‏Eruca sativa L.‎‏) در تحمل به شوری کلرید سدیم در مرحله جوانه‌زنی وگیاه کامل ‏

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 141-158

10.22069/ejcp.2021.18035.2333

فاطمه شریعتی نیا؛ آرمان آذری؛ اصغر رحیمی؛ آزاده جعفری؛ شهاب مداح حسینی


برهمکنش نیتروژن و تراکم بوته بر رشد و عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa Willd.)

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 111-124

10.22069/ejcp.2020.17603.2296

راضیه کرمی؛ هوشنگ فرجی؛ محسن موحدی دهنوی؛ علیرضا خوشرو


اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره‌وری آب در برنج (Oryza sativa L.)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 157-170

10.22069/ejcp.2020.16513.2231

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی


اثر رقم و علف‌کش‏های پیش‏کاشت و پس‎رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود فرنگی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 187-198

10.22069/ejcp.2020.16665.2241

علی اصغر میری؛ زینب اورسجی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ علی نخزری مقدم


بررسی اثر تراکم بوته بر مراحل فنولوژیک، مرفولوژیکی وعملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزا

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 121-138

10.22069/ejcp.2019.16385.2219

فائزه زعفریان؛ فهیمه علیزاده؛ بنیامین ترابی؛ رحمت عباسی


عملکرد گیاه آزی وش در اثر تراکم و دوره های آبیاری مختلف در زمان بذرگیری

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 47-62

10.22069/ejcp.2019.12955.2006

محسن آزادبخت؛ فرهاد طبرسا؛ محمد واحدی ترشیزی؛ محمد حسین قربانی؛ زهیر الدرویش


ارزیابی ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) برای کشت پاییزه در مناطق سرد معتدل در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 142-147

10.22069/ejcp.2019.14098.2071

نسیم غلامی رضوانی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


واکنش برخی خصوصیات زراعی باقلا (Vicia faba L.) به کودهای زیستی در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 107-120

10.22069/ejcp.2018.12238.1943

اسماعیل رضائی چیانه؛ امیر رحیمی؛ فاطمه شیخ؛ مهدی مهیجی


اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 77-101

10.22069/ejcp.2018.11536.1886

سعید باقری کیا؛ محمدهادی پهلوانی؛ احد یامچی؛ خلیل زینلی نژاد؛ علی مصطفایی