کلیدواژه‌ها = عملکرد
اثر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر ضرایب همبستگی صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی گندم نان در زراعت دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6093

علیرضا توکلی؛ مهران مهدوی مقدم؛ حمیدرضا سالمی


مستندسازی روند تولید برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان قائمشهر

دوره 16، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-20

10.22069/ejcp.2024.20413.2520

نسترن صلحی اسکویی؛ فائزه زعفریان؛ رحمت عباسی؛ بنیامین ترابی


بهبود عملکرد کمی و کیفی کلزا با استفاده از باکتری Pseudomonas fluorescens به همراه کود شیمیایی فسفره

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 153-176

10.22069/ejcp.2023.20606.2533

مژگان صادقی؛ محسن موحدی دهنوی؛ علیرضا یدوی؛ هوشنگ فرجی


تاثیر قارچ مایکوریزا و باکتری حل کننده فسفر بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه‌ی لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 15، شماره 4، دی 1401، صفحه 39-60

10.22069/ejcp.2023.19247.2438

رقیه تنهایی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی؛ سمیه رفیعی؛ محمد حمیدیان


اثر تاریخ کاشت و کاربرد کودهای دامی، شیمیایی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 37-56

10.22069/ejcp.2022.19086.2422

نسرین عباسی دهکردی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ افسانه بدل زاده


بررسی صفات عملکردی و ترکیب‏های اسانس سه جمعیت گیاه دارویی کاکوتی (Ziziphora tenuir L.) کشت شده در اصفهان

دوره 14، شماره 4، دی 1400، صفحه 141-155

10.22069/ejcp.2022.18570.2375

لیلی صفایی؛ مهردخت نجف پور نوایی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدی میرزا؛ داود امین آزرم


کمّی سازی روابط بین عملکرد دانه و تنوع زیستی گیاهی با متغییرهای اقلیمی و عوامل مدیریتی(مطالعه موردی: مزارع کلزای شهرستان گرگان)

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 65-84

10.22069/ejcp.2022.18807.2400

سحر جنتی عطایی؛ همت الله پیردشتی؛ حسین کاظمی؛ معصومه یونس آبادی؛ راضیه شاهی مریدی


اثر محلول‌پاشی براسینولید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و زراعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 31-48

10.22069/ejcp.2021.18084.2339

مرضیه قاسمی؛ شاهرخ جهان بین؛ حجت اله لطیف منش؛ هوشنگ فرجی؛ امین میرشکاری


تاثیر محلول‌پاشی برگی کود رویش نو بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی برنج رقم هاشمی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 15-26

10.22069/ejcp.2021.17227.2274

بهروز احسانی؛ علیرضا نبی پور؛ توفیق احمدی؛ امیر عباس موسوی


تجزیه پایداری عملکرد دانه برخی از ژنوتیپ‌های برنج با روش‌های پارامتری و ناپارامتری تک‌متغیره

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 85-106

10.22069/ejcp.2021.17883.2315

پیمان شریفی؛ عبدالرحمان عرفانی؛ علی محدثی؛ ابوذر عباسیان؛ هاشم امین پناه؛ محمد محمد یوسفی؛ مهران سعیدی


تنوع اکوتیپی منداب (‏Eruca sativa L.‎‏) در تحمل به شوری کلرید سدیم در مرحله جوانه‌زنی وگیاه کامل ‏

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 141-158

10.22069/ejcp.2021.18035.2333

فاطمه شریعتی نیا؛ آرمان آذری؛ اصغر رحیمی؛ آزاده جعفری؛ شهاب مداح حسینی


برهمکنش نیتروژن و تراکم بوته بر رشد و عملکرد کینوا (Chenopodium quinoa Willd.)

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 111-124

10.22069/ejcp.2020.17603.2296

راضیه کرمی؛ هوشنگ فرجی؛ محسن موحدی دهنوی؛ علیرضا خوشرو


اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره‌وری آب در برنج (Oryza sativa L.)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 157-170

10.22069/ejcp.2020.16513.2231

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی


اثر رقم و علف‌کش‏های پیش‏کاشت و پس‎رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود فرنگی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 187-198

10.22069/ejcp.2020.16665.2241

علی اصغر میری؛ زینب اورسجی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ علی نخزری مقدم