موضوعات = فیزیولوژی گیاهان زراعی
تعداد مقالات: 30
1. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-136

10.22069/ejcp.2019.15545.2161

محمد مهدی ملک؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ علی نخ زری مقدم


2. ارزیابی سازگاری ارقام مختلف کلزا(Brassica napus L.) تحت شرایط آب و هوایی منطقه شیروان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-56

10.22069/ejcp.2019.13113.2016

عباس فروغی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ قربانعلی رسام


3. کاهش اثر تنش شوری آب آبیاری توسط محلول‏پاشی سولفات پتاسیم در پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 17-22

10.22069/ejcp.2019.11633.1894

مجید جعفرآقایی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی


4. کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-14

10.22069/ejcp.2018.9293.1724

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ حسن سعادتخواه؛ بتول مهدوی


6. بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل‌آمینوپورین و آبسیزیک‌اسید

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 75-90

10.22069/ejcp.2018.12071.1929

محمدجواد احمدی لاهیجانی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ جعفر نباتی؛ جان اروین


7. اثر براسینواستروئید بر تحمل ارقام گلرنگ به تنش خشکی در اردبیل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-31

10.22069/ejcp.2018.10346.1806

مهناز ظفری؛ علی عبادی؛ محمد صدقی


8. اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 141-154

10.22069/ejcp.2017.11875.1911

ناهید فتحی؛ همت اله پیردشتی؛ مرتضی نصیری؛ اسماعیل بخشنده


10. اثر تنش خشکی، کود شیمیایی و بیولوژیک و هورمون اسید سالیسیلیک بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-55

10.22069/ejcp.2017.8717.1672

فرهود یگانه پور؛ سعید زهتاب سلماسی؛ جلیل شفق کلوانق؛ کاظم قاسمی گلعذانی


11. تاثیر اکسین، سیتوکینین و الگوی کاشت بر عملکرد دانه و شاخص‌های تحمل به شوری ذرت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 191-209

10.22069/ejcp.2016.9613.1747

داوود دوانی؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر دزفولی


13. لوله ای شدن برگ گندم در شرایط تنش خشکی و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 117-132

طیبه جعفریان؛ علی اکبر مقصودی مود


14. شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-22

نسیم مقدادی؛ افشین سلطانی؛ بهنام کامکار؛ امیر حجارپور


16. بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 25-44

ماهرخ شربتخواری؛ سراله گالشی؛ زهرا سادات شبر؛ افشین سلطانی؛ بابک ناخدا


18. ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 77-97

بهاره شهرابی فراهانی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ طاهره حسنلو؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید علی طباطبایی


20. تاثیر مقادیر کود آلی گوگرد و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزاء آن در آفتابگردان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-15

عباس بناری؛ محسن موسوی نیک؛ محمد علی بهدانی؛ حسین بشارتی


21. اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 51-69

مریم طهماسبی؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ حمیدرضا صادقی پور


22. اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در ‏شرایط شوری ‏

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 145-164

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ عفت قوی عزم؛ میثم میری


23. اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 17-32

میترا معراجی پور؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ مینا معراجی پور


24. اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-143

فتانه سلطانی‌نژاد؛ سیف اله فلاح؛ مریم حیدری