تعداد مقالات: 532
351. واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctoriuos L) به محلول پاشی نانو اکسید آهن در شرایط کم آبیاری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 121-136

رقیه امینیان؛ سامان پارسا مهر؛ فرهاد حبیب زاده


352. مقایسه عملکرد ژنوتیپ‌های بدون تانن و دارای تانن باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 113-125

فاطمه شیخ؛ محمد رضا داداشی؛ صفورا جافر نوده


353. اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک در القای تنش اکسیداتیو، افزایش مقاومت و عملکرد در سرخارگل

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 109-122

سیده فاطمه رسولی؛ منوچهر قلی پور؛ کامبیز جهانبین؛ حمیدرضا اصغری


354. ارزیابی لاین های موتانت پیشرفته برنج (Oryza sativa L.) طارم محلی با استفاده از تجزیه علیت و عامل ها

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 115-130

غلامرضا چلوئی؛ غلامعلی رنجبر؛ نادعلی باباییان؛ نادعلی باقری؛ محمد زمان نوری دلاور


355. ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-118

رامین عرفانیان سلیم؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ بهنام کامکار


356. اثر کمبود آب و تلقیح با ریزموجودات همزیست بر صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، زراعی و خصوصیات کیفی سویا

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-128

علی نخ زری مقدم؛ ناصر صمصامی؛ اسماعیل قلی نژاد؛ علی راحمی کاریزکی


357. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل‌دهی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 123-136

محمد مهدی ملک؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ علی نخ زری مقدم


375. اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در ‏شرایط شوری ‏

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 145-164

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ عفت قوی عزم؛ میثم میری